Inwestowanie w akcje

3
465
Inwestowanie w akcje
Inwestowanie w akcje

Inwestowanie w akcjeAkcje giełdowe są zdecydowanie najpopularniejszymi i najbardziej rozpoznawalnymi papierami wartościowymi na rynku finansowym, nie tylko w Polsce ale i na świecie. Mnóstwo osób, które nigdy nie inwestowały na parkiecie sądzi nawet, że są to jedyne instrumenty, jakimi wolno obracać. Przekonanie to po części wynika z częstotliwości, z jaką wspomina się o nich we wszelkiego rodzaju mediach – ogólnoteoretyczne czasopisma, serwisy informacyjne, czy też portale internetowe to głównie nim poświęcają swoją uwagę. Z pewnością wynika to z prostoty budowy i funkcjonowania akcji. Instrumenty pochodne, czyli takie, które uzależnione są od instrumentu bazowego np. kontrakty terminowe albo opcje, są zdecydowanie bardziej skomplikowane, a więc trudniejsze do wyjaśnienia.

Inwestowanie w akcje

Akcje to w skrócie mówiąc dokumenty współwłasności spółki, które dają jej posiadaczowi prawo do udziału w zyskach. Co więcej, akcjonariusze mają rzeczywisty wpływ na sposób funkcjonowania spółki. Każdy, kto posiada akcje, może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wpływać na decyzje przedsiębiorstwa. Ilość możliwych do oddania głosów jest jednak uzależniona od ilości posiadanych akcji. Faktycznie to akcjonariusz większościowy (czyli taki, który posiada określony, największy pakiet akcji) sprawuje nad spółką kontrolę.

Spółka akcyjna (w skrócie S.A.) jest typową spółką kapitałową, która ma na celu pozyskanie niezbędnych środków finansowych na rozwój. Tylko i wyłącznie ona może dokonywać emisji akcji (dla przykładu – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może tworzyć swoje udziały, odbywa się to jednak na innych zasadach niż w przypadku S.A.). Procedura założenie takiej działalności i dopuszczenie akcji do obrotu jest dość skomplikowana oraz wymaga wniesienia kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 000zł. Co ważne, nie każda spółka akcyjna musi być notowana na giełdzie. Aby wystąpić na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy spełnić szereg wymagań, a tym uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Sama GPW jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa.

Zakupu akcji dokonuje się za pośrednictwem jednego z domów maklerskich, które posiadają je w swojej ofercie. Zlecenie kupna lub sprzedaży składane są poprzez specjalny system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform), bądź też telefonicznie. Decyzję o dokonaniu transakcji podejmuje się w oparciu o analizę fundamentalną oraz analizę techniczną. Analiza fundamentalna polega na szacowaniu wartości spółki m.in. na podstawie sytuacji makroekonomicznej kraju i świata, wysokości stóp procentowych i możliwości rozwoju branży. Analiza techniczna to prognozowanie przyszłych cen akcji na podstawie danych historycznych, widocznych na wykresie.

Cena akcji (kurs) zmienia się w zależności od sytuacji na rynku oraz siły popytu i podaży. Im większa liczba inwestorów chce kupić, a nie sprzedać określone akcje, tym wyższa będzie ich cena. Wyprzedaż oznacza spadek kursu, a więc zmniejszenie zysku lub nawet jego całkowitą stratę. Warto na bieżąco kontrolować sytuację na rynku, aby uniknąć sytuacji, w których hossa lub bessa została wywołana np. przez spekulantów albo „owczy pęd” i nie odzwierciedla rzeczywistego nastroju na parkiecie.

Jedną z najważniejszych cech akcji jest to, że pozwalają one zarobić tylko i wyłącznie w przypadku hossy, czyli wzrostu ich ceny (dla przykładu – kontrakty terminowe umożliwiają zarabianie zarówno na wzroście, jak i na spadku kursu). Kolejną istotną kwestią jest czas, w jakim operuje się danym instrumentem finansowym – akcje zdecydowanie należą do inwestycji długoterminowych. W praktyce oznacza to, że okres jaki mija od momentu ich zakupu do sprzedaży wynosi ponad rok. Wynika to z kilku czynników:

-brak konkretnego terminu wygasania – akcje można trzymać w swoim portfelu inwestycyjnym przez kilka lat. W przeciwieństwie do nich, kontrakty terminowe wygasają w trzeci piątek trzeciego miesiąca kwartału i wtedy też dochodzi do ich rozliczenia i zamknięcia;

-szansa na rozwój przedsiębiorstwa – wiele osób inwestuje nie tyle w same akcje, co w samo przedsiębiorstwo, które je emituje. Inwestorzy poszukują wartościowych i rozwojowych spółek, działających w określonym sektorze np. technologicznym;

-cykliczność rynku – w dłuższej perspektywie czasu istnieje większe prawdopodobieństwo, że kurs akcji znajdzie się powyżej poziomu, w którym dokonano ich zakupu. Oczywiście może się zdarzyć, że po spadkach, kurs będzie utrzymywał się na niskim poziomie, albo sama spółka ogłosi upadłość. Jednak na giełdzie istnieje pewna powtarzalność („po burzy zawsze świeci słońce”), która pozwala założyć, że po bessie następuje hossa.

! Ograniczaj straty – mimo, że akcje są długoterminowe należy pamiętać o tym, że w sytuacji spadków na rynkach najlepiej jest się wycofać, póki strata nie jest tak duża. W trakcie podejmowania decyzji o zakupie, każdy inwestor powinien wyznaczyć sobie poziom, poniżej którego sprzeda posiadane akcje. Oczywiście może się zdarzyć, że tuż po spadkach kurs zacznie piąć się w górę, gdy już pozbędziemy się posiadanego pakietu. Niestety nie można w 100% uchronić się przed podobnymi sytuacjami, warto jednak poświęcić swój czas na budowanie jak najskuteczniejszej strategii inwestycyjnej, które zmaksymalizuje zysk.

Przykład z rynku:

17 kwietnia kurs akcji jednej z największych polskich spółek KGHM Polska Miedź S.A. wynosił 112.45zł. Dokładnie rok temu, o tej samej porze kurs kształtował się na poziomie 148.80zł. Niestety, każdy kto zdecydował się na ich zakup poniósł stratę w wysokości: 112.45-148.80=-36.35zł na każdej akcji. Do tego należy doliczyć prowizję za otwarcie oraz zamknięcie pozycji, która łącznie wynosi 10zł (dane pochodzą z przykładowej tabeli opłat i prowizji).

Strata niecałych 50zł w ciągu 12 miesięcy może nie wydawać się tak duża – tyle samo zapłacimy za 4 paczki papierosów, 14 czekolad albo wyjście do kina dla dwóch osób. Należy jednak pamiętać o tym, że praktycznie nikt nie kupuje tylko jednej akcji, gdyż jest to transakcja raczej bezsensowna. Wielu inwestorów kupuje pakiety od kilku do kilkuset tysięcy akcji. Zakup 1000 akcji oznacza w tej chwili stratę w wysokości: 1 000*(112.45-148.80)= -36 350zł. Jak widać, jest to już dosyć spora suma.

Warto też zwrócić uwagę na sytuację, jaka miała miejsce na rynku w okresie dłuższym niż 1 rok. Jeżeli  inwestor kupił akcję KGHM 5 lat temu, kiedy kurs znajdował się na poziomie 55.80, wówczas jego zysk wyniósłby: 112.45-55.80=56.65zł na każdej akcji. W tym przypadku zdecydowanie bardziej opłaciłaby się więc inwestycja kilkuletnia. Nie jest to jednak regułą – teoretycznie akcje spółki mogły w tym czasie zarówno zyskać, jak i stracić na wartości. Należy samodzielnie ocenić, czy dane przedsiębiorstwo przyniesie w przyszłości pożądany zysk.

Zdjęcie tytułowe: 123rf.com

Poprzedni artykułHistoria giełdy, czyli jak powstawał rynek
Następny artykułJak grać na giełdzie?
Serwis macmoney.pl kierowany jest do wszystkich ludzi, którzy interesują się sposobami inwestowania pieniędzy, ich skutecznego pomnażania, szeroko pojętego oszczędzania jak również metodami promowania swojej firmy czy też strony w Internecie. Nie zabraknie także różnego rodzaju ciekawostek ze świata finansów, marketingu, pomysłów na biznes, prawdziwych historii sukcesu, intrygujących wywiadów, quizów oraz konkursów. Pomysł utworzenia strony internetowej poruszającej tematykę finansów pojawił się wiele miesięcy temu. Obecna odsłona MacMoney jest wynikiem kolejnych modyfikacji i ulepszeń początkowego planu na własny biznes. Praca nad tym projektem nie należała do łatwych, kosztowała sporo wysiłku oraz stresu ale również przynosiła ogromną satysfakcję. Mamy nadzieję, że zarazimy Was innym spojrzeniem na finanse i z chęcią będziecie powracać na stronę macmoney.pl.

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here