Inwestowanie na giełdzie

2
340
Inwestowanie na giełdzie
Inwestowanie na giełdzie

Jedną z najbardziej znanych i jednocześnie niezrozumiałych metod inwestycyjnych jest gra na giełdzie. Giełda to miejsce, w którym kupujący i sprzedający dokonują transakcji kupna/sprzedaży danych instrumentów finansowych w określonym czasie i po określonej cenie. Handel towarami jest obecnie dokonywany w formie niematerialnej, a dokładniej mówiąc, w formie elektronicznej. Obrót ten prowadzony jest przez Krajowy Nadzór Papierów Wartościowych, który w momencie zawarcia transakcji realizuje przelewy pieniężne i transfer instrumentów pomiędzy kontami uczestników rynku. Dawniej (mniej więcej w XVII i XVIII wieku) kupcy spotykali się na jarmarkach, dworach albo portowych tawernach, aby wymienić się informacjami ze świata oraz ubić interes. Zakup i sprzedaż udziałów w spółkach kilkaset lat temu był więc dokonywany bezpośrednio przez zgromadzenie kupieckie. Z czasem, handel został przeniesiony na internetową platformę transakcyjną, natomiast sama idea giełdy pozostała niezmienna.

Inwestowanie na giełdzie – GPW

Jedyną instytucją publiczną w Polsce, na której można dokonywać transakcji, jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Podlega ona najróżniejszym regulacjom, ustawom, wewnętrznemu regulaminowi oraz Komisji Nadzoru Finansowego. KNF sprawuje nadzór m.in. nad rynkiem kapitałowym, instytucjami płatniczymi i sektorem bankowym oraz dba o ich prawidłowe funkcjonowanie. Jej celem jest ochrona interesów jego uczestników oraz zapewnienie stabilności rynku, jego bezpieczeństwa i przejrzystości. Dzięki temu, nawet drobni inwestorzy mogą zazwyczaj bez obaw lokować swój kapitał na GPW. Kontrola działalności sprzyja także spółkom notowanym na giełdzie – na jej akcjonariuszach spoczywają nie tylko prawa, ale również obowiązki, z których muszą się wywiązać. Warto jednak pamiętać o tym, że żadna instytucja nie jest w stanie zapewnić naszym funduszom 100% bezpieczeństwa.

GPW powstała w 1991r. i ciągle ulega pewnym modyfikacjom – na rynku pojawiają się nowe spółki, instrumenty finansowe, a także indeksy giełdowe (przykładowo, w 2015r. indeks największych polskich spółek WIG20 zostanie całkowicie zastąpiony przez WIG30, planowane jest także wprowadzenie opcji na akcje). Transakcje zawierane są za pośrednictwem jednego z domów maklerskich, w którym należy założyć rachunek. Inwestor musi złożyć zlecenie kupna/sprzedaży danego instrumentu finansowego. Do zawarcia umowy niezbędna jest jej druga strona, czyli uczestnik rynku, który dokona sprzedaży/kupna. Instrumentami finansowymi są: papiery wartościowe (np. akcje, obligacje) oraz instrumenty niebędące papierami wartościowymi (np. opcje, kontrakty terminowe).

Instrumenty finansowe

W chwili obecnej, na warszawskiej giełdzie można inwestować w następujące instrumenty finansowe:

akcje – papiery wartościowe, które dają jego właścicielowi prawo własności danej spółki akcyjnej;

obligacje – to papiery wartościowe, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji i posiada w stosunku do niego pewne zobowiązania;

prawa poboru – prawa do nabycia nowo emitowanych akcji z zachowaniem proporcjonalnego udziału, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom;

prawa do akcji – instrumenty, które dają prawo do otrzymania akcji nowej emisji danej spółki akcyjnej;

ETF-y – to otwarte fundusze inwestycyjne, odzwierciedlające zachowanie danego instrumentu bazowego;

produkty strukturyzowane – to instrumenty finansowe zależne od wartości instrumentu bazowego i emitowane przez instytucje finansowe;

warranty – to papiery wartościowe, które posiadają cechy instrumentów pochodnych, a ich cena zależy od ceny wartości instrumentu bazowego;

certyfikaty inwestycyjne – to papiery emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne, stanowią dowód udziału w aktywach funduszu;

kontrakty terminowe – są umową między dwoma stronami, w której jedna z nich zobowiązuje się do sprzedaży, a druga do kupna danego towaru;

opcje – podobnie jak kontrakty terminowe, stanowią umowę między dwoma inwestorami, w której istnieją dwie strony transakcji, czyli nabywca oraz wystawca opcji;

jednostki indeksowe – to instrumenty, które pozwalają na inwestowanie w indeks giełdowy.

Nie tak łatwo jest opisać powyższe instrumenty finansowe jednym zdaniem. W rzeczywistości, każdemu z nich zostały poświęcone obszerne publikacje, które wyjaśniają zasady ich funkcjonowania. Warto zapoznać się z nimi po to, by lepiej zrozumieć, co tak naprawdę dzieje na giełdowym parkiecie oraz wybrać najbardziej odpowiednią strategię inwestycyjną. Metody inwestowania różnią się od siebie wysokością kapitału niezbędnego do ich rozpoczęcia, stopniem ryzyka, kryterium czasu (krótko- lub długoterminowe) oraz możliwością sprawowania kontroli nad zajmowaną pozycją.

Inwestowanie w praktyce

Każdego dnia od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych), zazwyczaj w godz. 9:00-16:50 (godziny te mogą się różnić, w zależności od danego segmentu rynku), odbywają się notowania giełdowe. Pokazują one aktualne oraz historyczne wartości danych walorów np. indeksów czy też pojedynczych instrumentów finansowych. Na ich podstawie, każdy z inwestorów decyduje o tym, czy warto w tym czasie wejść na rynek. Istnieją dwa sposoby analizy rynku kapitałowego: analiza fundamentalna oraz analiza techniczna. Pierwszy polega na szacowaniu wartości spółki w oparciu o m.in. jej kondycję finansową, sytuację makroekonomiczną kraju i świata, zdarzenia polityczne, wysokość stóp procentowych oraz możliwości rozwoju branży. Drugi z nich jest badaniem rynku przy użyciu wykresów, a jego celem jest oszacowanie przyszłych wartości cen. Analitycy fundamentalni sprawdzają wszystkie istotne informacje ekonomiczne, natomiast techniczni zakładają, że cena widoczna na wykresie odzwierciedla wszystkie wydarzenia i podlega pewnym powtarzalnym schematom. Każda z tych metod posiada zarówno wady, jak i zalety, dlatego też każdy musi indywidualnie dostosować je do swojej strategii inwestycyjnej. Dzięki temu, możemy zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu i osiągnięciu znacznych zysków na parkiecie.

Inwestowanie na giełdzie bardzo często uznawane jest za pewien rodzaj hazardu. Handel niewiele jednak różni się od użycia pudełka zapałek – istnieje duże ryzyko zaistnienia katastrofy, gdy znajdzie się ono w rękach osoby nieodpowiedzialnej. Każdy z graczy ponosi mniejszą lub większą stratę swojego kapitału, ważne, aby nie przekraczała ona wypracowanych zysków. Zazwyczaj przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą przegrana nie powinna przekroczyć 1-2% zainwestowanej sumy. Istnieje wiele różnych sposobów na ograniczenie strat, jednym z nich jest stop loss, czyli zlecenie automatycznej sprzedaży bądź kupna, gdy cena osiągnie ustaloną wcześniej cenę. Bardzo ważną rolę w podejmowaniu trafnych decyzji odgrywa edukacja, praktyka na rachunkach demo oraz psychologia gry na giełdzie. Ostatni z czynników może wydawać się zaskakujący, nie wolno jednak zapominać o tym, że na wirtualnym parkiecie spotykają się prawdziwi ludzie z krwi i kości. Faktem jest, że część graczy traci nawet cały swój majątek przez niewłaściwe transakcje, których można było bez przeszkód uniknąć.

Warto inwestować na giełdzie przede wszystkim ze względu na możliwości jakie oferuje. Pozwala na osiągnięcie znacznie większej stopy zwrotu niż choćby na lokacie bankowej, zastosowanie automatycznych systemów transakcyjnych, wybór instrumentu finansowego i najbardziej optymalnej strategii oraz inwestowanie niezależnie od koniunktury na rynku. Wbrew powszechnie panującej opinii, granie na giełdzie nie jest tak aż tak bardzo skomplikowane, nie wymaga znajomości wyższej matematyki i co ważne – nie jest nudne. Jednak aby się o tym przekonać, trzeba poświęcić tej metodzie inwestycji wiele godzin ciężkiej pracy i sporo cierpliwości.

Zdjęcie tytułowe: 123rf.com

Poprzedni artykułW jaki sposób wybierać wartościowe linki SEO?
Następny artykułHistoria giełdy, czyli jak powstawał rynek
Serwis macmoney.pl kierowany jest do wszystkich ludzi, którzy interesują się sposobami inwestowania pieniędzy, ich skutecznego pomnażania, szeroko pojętego oszczędzania jak również metodami promowania swojej firmy czy też strony w Internecie. Nie zabraknie także różnego rodzaju ciekawostek ze świata finansów, marketingu, pomysłów na biznes, prawdziwych historii sukcesu, intrygujących wywiadów, quizów oraz konkursów. Pomysł utworzenia strony internetowej poruszającej tematykę finansów pojawił się wiele miesięcy temu. Obecna odsłona MacMoney jest wynikiem kolejnych modyfikacji i ulepszeń początkowego planu na własny biznes. Praca nad tym projektem nie należała do łatwych, kosztowała sporo wysiłku oraz stresu ale również przynosiła ogromną satysfakcję. Mamy nadzieję, że zarazimy Was innym spojrzeniem na finanse i z chęcią będziecie powracać na stronę macmoney.pl.

2 KOMENTARZE

  1. Witam. Zaczynam dopiero swoją przygodę z giełdą, a w sumie to z akcjami. Jakie książki moglibyście mi polecić? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam 🙂

    • Cześć Michale,
      Ciesze się, że zostawiłeś komentarz. Na sam początek polecam Ci: Analizę techniczną rynków finansowych Murphy’ego. Są tam opisane podstawy, które musisz poznać i przyswoić. Jeżeli będziesz czegoś potrzebował, to pisz 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here